مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا ممكن نيست نظم را بطور كلي جزء خصوصيات مواد بشمار بياوريم بدون اينكه بخواهيم برايش ناظم و سازنده يي در نظر بگيريم؟
چگونه مي توان وجود خدا را بوسيله ي - اجسام ثابت كرد؟
چگـونه با برهان امكان و وجوب وجود خدا را اثبات مي كنيم؟
چگونه بايد به وجود خدا يقين پيدا كرد زيرا استدلال گرچه راه سخن را مي بندد امّا هميشه يقين آور نيست؟!
متن گفتار سسيل بويس هامان را درباره ي اثبات خدا براي من بنويسيد؟
چرا خداوند بزرگ، ما را به مطالعه در آفرينش شتر فراخوانده است؟
مي گويند تمام نيازهاي طبيعي انسان در جهان خارج پاسخ مناسبي دراند و بدين ترتيب از فطري بودن خداشناسي وجود خداوند را نتيجه مي گيرند. آيا اين نتيجه گيري درست است؟
چرا ما انسانها در هنگام ناراحتي آني مثلاً زلزله تنها نامي كه برزبان مي آوريم نام خداست؟

آيا اگر هر كس باندازه وسعت و عقل و قلب خودش خدا را مي شناسد دليل برآن نيست كه هر انساني خداي محدودي را شناخته و پرستش مي كند نه خداي واقعي را؟
چرا انسان از تفكّر درباره ذات خدا نهي شده است؟
آيا مي توان به شناخت ذات خداوند دست يافت؟
واجب الوجود چيست؟
  1. 1328 از 4632