مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا مي شود جهان را مكان خدا دانست؟
با اينكه خداوند مكان ندارد چگونه در مورد حضرت عيسي((عليه السلام))در قرآن آمده كه او را بسوي خويش بالا برده است؟
خدا از چه كسي متولد شده و محل ولادت او كجا است؟
چرا خدا را نمي توانيم ببينيم؟
چرا صفات سلبيه خدا را صفات جلال مي گويند؟
چرا عقل و روح كه به چشم ديده نمي شود مكان دارد وآن بدن ما است؟
چون خدا زمان و مكان دارد با حواس پنجگانه قابل درك نيست پس خداوند وجود ندارد؟
اگر مرگ سرنوشت حتمي موجودات است، چرا خدا نمي ميرد؟
آيا خداوند مي توانست بشر را بهتر از اين خلق كند؟ اگر مي توانست چرا نكرده و اگر نمي توانست چگونه مي گوئيم خدا قادر است؟
علم خداوند به گناهان آيا علّت گناه نمي باشد؟
اگر خداوند داراي علم و قدرت بي نهايت است پس چرا دو فرشته بردوشهاي انسانها نهاده است؟
خداوند كه بر هر كاري توانا است و همه چيز را مي داند پس چرا ملائكه را براي نوشتن كارهاي انسان مأمور كرده است؟
  1. 1331 از 4632