مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله مکارم درباره بستن چشمان در نماز
پاسخ آیت الله مکارم درباره سئوال شکستن نماز شخص روزه دار برای خارج کردن اخلاط سر و سینه
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره سئوال اگر در ميان نماز نوزاد بگويد ادرار دارم آیا ميتوان نماز را شکست ؟
پاسخ حضرت آیت الله مکارم شیرازی به پرسشی درباره استفاده از عبارت «و علیکم» در جواب سلام
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره بر هم‌زدن اعتكاف
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره اذن براي اعتكاف
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباه شرط برگشت از اعتكاف در هنگام نيّت
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره سئوال آيا تجديد نيّت در روز سوّم اعتكاف مستحب، لازم است.
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره شرايط معتكف
پاسخ حضرت آیت الله صافی به پرسشی درباره تاخیر در نماز برای انجام فرمان پدر
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره سئوال اقوام کوچ نشین مانند عشایر، که وطن خاصی ندارند نماز آن ها چه حکمی دارد؟
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره سئوال آیا نماز خواندن پشت سر اهل سنت جایز است ؟
  1. 134 از 4632