مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا نطفه مي تواند واجب الوجود باشد؟
واجب الوجود چيست؟
چگونه خداوند مي تواند بي علّت باشد؟
در خطبه اوّل نهج البلاغه از امير مؤمنان علي ( عليه السلام ) نقل شده است « و كمال توحيده الاخلاص له و كمال الاخلاص له نفي الصفات عنه ؛ كمال توحيد خدا ، اخلاص براي او است و كمال اخلاص نفي صفات از خدا است » چگونه مي توان گفت كه كمال توحيد و يگانگي او ، در گرو نفي صفات از اوست؟
چرا خداوند اسم دارد؟
تفاوت ميان اسما و صفات خداوند چيست؟
كاره در اسماء الهي به چه معني است؟
آيا واژه هاي يگانه و يكتا درباره خداوند به يك معنا به كار مي روند؟
به چه دليل ، خداوند بسيط است؟
خدا متحرّك است يا ساكن؟
چرا وحدت حق وحدت عددي نيست؟
دليلي روشن بر يگانگي خداوند اقامه فرمائيد . ؟
  1. 1345 از 4632