مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا علم ازلي خداوند به بد كار شدن يا درست كار شدن انسان ، اختيار را از آدمي سلب مي كند؟
خداوند از ازل مي دانست كه فلان جاني در لحظه اي معيّن دست به جنايت مي زند بنابراين هرگاه فرد جنايتكار اقدام به آن جنايت نكند ، در اين صورت به اصطلاح ، علم خداوند خلاف از آب درمي آيد و به قول خيام :
مي خوردن من حق ، ز ازل مي دانست
گر ، مي نخورم علم خدا جهل بود
صحيح است گفته شود كارهاي انسان به اراده خداوند است و آيا اين مطلب با استحقاق كيفر سازگار است؟
چرا بايد قبل از انجام هر كار « انشاء اللَّه » گفت؟
آيا تقديم و تأخر در فعل حق تعالي راه مي يابد يا خير و آيا راه يافتن صفت موجود حادث به يكي از صفات موجودي دليل حادث بودن او نيست؟
آيا خداوند كه جسم نيست چگونه مي تواند جسم به وجود بياورد؟ مگر نه اين است كه معطي هر شي ء بايد واجد آن باشد؟
آيا ابديت دليل ازليت است يا نه؟
آيا مي توان خالق و مخلوق هر دو ازلي دانست؟
اينكه ما از ائمه ( عليهم السلام ) ياري مي طلبيم و يا مثلاً يا علم مدد مي گوئيم با جمله « لاحوال و لاقوة الا باللّه » منافات ندارد؟
آيا اينكه مي گويند : خداوند نيروي عظيمي است كه همه جا هست و ناديني است و خالق همه موجودات است صحيح است يا خير؟
آيا در اين جهان جز خداوند و پيامبران كسي داراي دانش نامحدود هست؟
چرا هيچ كس و هيچ چيز هماورد خدا نيست؟
آيا خداوند ، در هستي ، علم و قدرت خويش به چيزي وابسته است؟
  1. 1350 از 4632