مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا مي شود جهان را مكان خدا دانست؟
با اينكه خداوند مكان ندارد چگونه در مورد حضرت عيسي ( عليه السلام ) در قرآن آمده كه او را به سوي خويش بالا برده است؟
خدا از چه كسي متولد شده و محل ولادت او كجا است؟
چرا خدا را نمي توانيم ببينيم؟
چرا صفات سلبيه خدا را صفات جلال مي گويند؟
چرا عقل و روح كه به چشم ديده نمي شود مكان دارد و آن بدن ما است؟
اين كه فرشتگان از سوي خدا خبر مي آورند ، مگر خداوند مكان دارد؟
آيا مبراء دانستن خدا از صفات سلبيه محدود كردن خداوند است؟
اينكه مكاني به نام « عرش » به خدا اختصاص داده شده منافات ندارد با اينكه خداوند داراي مكان و مركزي نيست؟
سود برهان نظم چيست؟
چرا انسان به گونه اي آفريده نشده كه خدا را ببيند؟
چرا خداوند ، موجودات را بهتر از آنچه هستند نيافريد؟
  1. 1352 از 4632