مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا ماده نمي تواند هستي اش از خودش باشد و به چه دليل هستي خدا از خود اوست؟
1 . در قرآن گفته مي شود خدا را شكر كنيد؟ مگر خدا بي نياز نيست؟
2 . اصولاً شكر گذاري به چه درد خدا مي خورد؟
3 . مگر خدا از تملّق و چاپلوسي نسبت به خودش لذّت مي برد؟
چگونه خداوند به مخلوق خود نيازمند نيست با اينكه همه مخترعان به اختراع و صنعت خود احتياج دارند؟
سنن الهي چيست؟
چيزي را كه برهان نظم به اثبات مي رساند را توضيح دهيد؟
اين احتمال وجود دارد كه نظم حاكم بر جهان ، نتيجه يك نظم ذاتي درون مادّه باشد كه طّي ميليونها سال به تكامل رسيده است و به اين صورت در آمده است بنابراين چگونه مي تواند نظم ، دليل وجود خدا باشد؟
آيا تكليف بر خلاف عدالت نيست زيرا ممكن است كسي بگويد من نه دنيا را مي خواهم و نه آخرت را؟
آيا اثبات خدا از طريق فيزيك امكان دارد؟
حديث : « من عرَفَ نَفْسَ فَقَد عَرَفَ رَبَّهُ » ؟
رمز تصريح قرآن كريم به اسم خداوند به جاي ضمير متكلّم چيست؟
ارتباط بين ايمان و تقوا و زهد ، چگونه است؟
راه فطرت براي اثبات خدا را توضيح دهيد .
  1. 1356 از 4632