مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اولين مخلوق خداوند چه بود؟
چرا خداوند اصرار دارد كه در برابرش پيشاني بر خاك بگذاريم؟ آيا اين خودخواهي نست كه من شخصي را وادار كنم هنگام سخن گفتن در برابرم زانو بزند؟ اصلاً چه دليلي دارد ما از خدا بترسيم و يا شرمگين شويم ، مگر او نيست كه افكار پست را در نهان انسان قرار مي دهد؟
دليل بي نيازي خدا چيست؟
آيا آفرينش كه به وسيله خداوند صورت مي گيرد داراي نقص نيست؟
با توجّه به اين كه ما مي دانيم چيزي از نيستي پديد نمي آيد ، آيا جهان قديم است يا حادث؟
آيا ممكن است براي شماري از كهكشانها يك خدا و براي شماري ديگر خدايي ديگري باشد؟
« بداء » در لغت به معناي بروز و ظهور است ، ولي « نسخ » به معناي تغيير و از ميان برداشتن و برطرف كردن است و به معناي نقل و اثبات نيز آمده است؟
آيا خداوند آفريننده شرّ و بدي نيز هست؟
با توجّه به اينكه مادّه ازلي نيست ، آن گاه كه مادّه اي در جهان نبوده ، نشانه قدرتمندي خداوند چه بوده است؟
آيا پديد آمدن كرم در لجن ، دليلي بر اين نيست كه آفرينش موجودات نياز به آفريدگار ندارد؟
چرا در متون ديني ( قرآن و روايات ) عباراتي بكار رفته كه ظاهر آن ، نشان از جسم بودن خداوند دارد؟
آيا اصالت ماده با اصالت حس در تضاد است؟
  1. 1358 از 4632