مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه خداوند از آينده انسانها آگاه است؟
چرا خداوند توانا با قدرت بي كران خود ، فقر را از زمين ريشه كن نمي كند؟
با اين وصف كه صفات خدا ، عين ذات مقدس اويند ، آيا صفات خداوند از نظر مفهوم عين يكديگر نيستند؟
« لامعاني » كه يكي از صفات خداست ، يعني چه؟
چرا براي خدا فعل و ضمير مذكر به كار مي رود؟
آيا تمام رازهاي خلقت كشف شده است؟
چرا جهان در بقاي خود نيز به خداوند وابسته است؟
زماني كه هيچ مادّه اي نباشد ؛ آيا از هيچ ، چيزي پديد مي آيد؟
با اين كه ذهن مي تواند ازليت مادّه را فرض كند ، دليل مخلوقيت و معلوليت مادّه چيست؟
قرآن مجيد خدا را چنين معرفي مي كند : « و انّه هو ربّ الشعري ؛ اوست پروردگار ستاره شعري اكنون اين پرسش پيش مي آيد كه در ستاره شعري چه ويژگي اي هست كه خداوند خود را پروردگار آن مي خواند ، و چرا از ستاره هاي ديگر نام نمي برد ، در صورتي كه آفريدگار و پروردگار همه آنهاست؟
{P - سوره النجم ، آيه 50 . P}
*- ازشما تقاضا مندم جواب اين مشكل مرا هرچه سريعتر به آدرسم بفرستيد تا اقوامم وخانواده ام از اين خرافات دست بكشند. آنها يك نلبكي را دروسط يك كاغذ مي گزارند وبه روح يكي از آيه الله ها چند« قول هو الله وحمد» مي خوانند بعد ازاو تقاضا مي كنند كه روح يكي از افراد فاميلشان را احضارنمايند وبعد ازاو سوالهايي مي نمايند مثلا :سوال مي كنند آيا من با فلاني ازدواج كنم يا نه اگر جواب خير آمد ديگر مي گويند بد است ويا سوال مي كنند من در آينده چند فرزند مي آورم وانواع واقسام سوالات كه همه را به بيراهه كشانده است خواهشمندم با فرستادن جواب, آنها ويا من را كه كمي به شك افتاده ايم ازاين مسله راهنمايي كنيد ؟
مختصري درباره خرافات توضيح فرماييد؟
  1. 1360 از 4632