مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا دوستي با غيرخدا مذموم شمرده شده است؟
منظور از رؤيت و نظر به خدا چيست و حجاب كدام است؟
عقيده اباضيه دربارة رويت خداوند سبحان درآخرت چيست؟
براي يافتن دين صحيح چه بايد كرد؟
مفهوم آيه ي شريفه «لا اكراه في الدّين قد تَبَيّن الرّشدُ مِن الغيِّ...» را با توجه به تفاسير مختلف بيان نماييد
حضرت امام حسين درباره دنياي مردم و ذيل آنها چه فرمودند
چگونه كسي كه از دين بريده است، با دين آشتي دهيم؟
آيا تحول و دگرگوني در ذات الهي ممكن است؟
در مورد رؤياهاي صادقه و علم تعبير خواب توضيح دهيد. روش تشخيص اين كه خواب ما جزء رؤياهاي صادقه است، نه خوابهاي آشفته چگونه است؟

آيا دين آزادي را از انسان سلب ميكند
درمورد روح انسان ومراحل و تقسيمات آن و رابطه آن با جسم توضيح دهيد
منظور از عبارت «بندگي، راز آفرينش» چيست؟ توضيح فرماييد.

  1. 1373 از 4632