مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در قرآن از قول پيامبران مختلف ذكر شده است كه براي رسالت خود اجري از مردم نمي خواستند , در حاليكه پيامبر اسلام دوستي خويشاوندان خود را از مردم به عنوان اجر رسالت قرار داده اند ؟
طـبـق عقيده ما , جامعه انسانيت لحظه اي از نماينده خدا و فرستادگان او خالي نخواهد شد پس چـگـونـه مـمكن است در ميان دوران حضرت مسيح و بعثت پيامبر اسلام كه حدود ششصد سال فاصله بود چنين فترتي وجود داشته باشد ؟
در آيـه سـوم سـوره سجده درباره هدف نزول قرآن مي خوانيم : لتنذر قوما ما اتيهم من نذير من قبلك ; هدف اين بوده كه گروهي را انذار كني كه پيش از تو هيچ انذاركننده اي براي آنها نيامده اسـت در حـالـي كه مي دانيم هرگز زمين از حجت الهي خالي نمي ماند , و در هر عصر و زمان , پيامبر يا وصي پيامبري براي اتمام حجت در ميان انسانها وجود داشته و دارد
در آيـه سـوم سوره سجده آمده : قوما ما اتيهم من نذير من قبلك پيش از تو هيچ انذار كننده اي بـراي آنـهـا نـيامده بود و در آيه 24 سوره فاطر آمده : و ان من امه الا خلافيها نذير هيچ امتي نبوده مگر اينكه بيم دهنده اي در آن وجود داشته است و اين يك تنافي است در ميان دو آيه
رسالت به چه معناست و منبع رسالت بايد داراي چه ويژگي باشد؟
مدعي رسالت بايد از چه امتيازي برخوردار باشد؟
براي اجراي رسالت چه مراحلي بايد طي شود؟
هدف رسالت چيست؟
موضوع رسالت چيست؟
چه آياتي از قرآن مجيد بر جهاني بودن رسالت پيامبر اكرم دلالت دارد؟
ظاهر بعضي آيات - مانند آيه 2 سوره حج - اين است كه وحشت رستاخيز همگان را فرامي گيرد , آيا نيكوكاران نيز هول و وحشت خواهند داشت ؟
آيا رستاخيز همه اقوام يك روز است ؟
  1. 1379 از 4632