مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا اين كه مي گويند روز قيامت پنجاه هزار سال مي باشد درست است ؟ توضيح دهيد .
رويش گياه چه شباهتي به رستاخيز دارد ؟ و بيان قرآن در اين زمينه چيست ؟
از داستان اصحاب كهف چه نكته اي مربوط به مساله معاد استفاده مي شود ؟
داسـتان زنده شدن پرندگان به دست حضرت ابراهيم را بيان , و ارتباط آن را باموضوع معاد شرح دهيد ؟
قرآن كريم از چه كساني كه در اين جهان زنده شده اند , ياد مي كند ؟
وضع زمين به هنگام رستاخيز را شرح دهيد ؟
كيفيت آغاز رستاخيز و اوصاف آن را بيان كنيد ؟
مي دانيم كه قرون زيادي بر انسان گذشته است و اقوام و ملل متمدّني بوده اند و منقرض شده اند; آيا شاهدي هست كه رستاخيز آنها گذشته باشد؟ يا رستاخيز همه در يك روز است؟ خلاصه آيا قيامت و رستاخيز براي عموم اقوام و ملل يك روز است يا هر يك رستاخيز جداگانه اي دارند
پارهاي از دلائل لزوم رستاخيز چيست؟
رستاخيز در كجا بر پاميگردد؟
آيا اگر پدر يا مادر هر روز از ما كار بكشند، بايد آنها را انجام دهيم؟ وقتي كه خسته بوديم و نتوانستيم در گرما زياد بايستيم چطور؟

آيا اگر پدر يا مادر هر روز از ما كار بكشند، بايد آنها را انجام دهيم؟ وقتي كه خسته بوديم و نتوانستيم در گرما زياد بايستيم چطور؟

  1. 1380 از 4632