مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا اگر پدر يا مادر هر روز از ما كار بكشند، بايد آنها را انجام دهيم؟ وقتي كه خسته بوديم و نتوانستيم در گرما زياد بايستيم چطور؟

آيا اگر پدر يا مادر هر روز از ما كار بكشند، بايد آنها را انجام دهيم؟ وقتي كه خسته بوديم و نتوانستيم در گرما زياد بايستيم چطور؟

آيا اگر پدر يا مادر هر روز از ما كار بكشند، بايد آنها را انجام دهيم؟ وقتي كه خسته بوديم و نتوانستيم در گرما زياد بايستيم چطور؟

آيا مي توان به رمالها اعتماد كرد و سخن آنها تا چه حد درست است
1ـ امام خميني و مقام رهبري را چه كساني به رهبري مردم انتخاب كردند؟
- لطفاً درباره مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله خامنه اي(مدظله)و زندگي عملي ايشان توضيحات كاملي را عنايت بفرماييد تا ذهن ما جوانان روشن گردد.
وقتي كه شخصي در حال مرگ است، آيا بايد پاهايش را رو به قبله كرد يا تمام اعضاي بدن او را بايد رو به قبله گرداند (مانند خواباندن در قبر)؟روابطي كه بر جهان آخرت حاكم است، براساس چه قانوني است؟
نمازهاي مستحب اول ماه چند ركعت است
خواندن نماز امام زمان و زيارت عاشورا و دعا توسل در چه روزهايي سفارش شده است ؟
فلسفه تسبيحات حضرت زهرا و تعداد آن چيست
زيارت اهل قبور چيست
  1. 1381 از 4632