مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا خداوند روح كساني كه زياد گناه نكرده اند بين عذاب و آزادي قرار مي دهند يا نه؟
آيا معقول است خانواده ميت مقداري آب مهيا كنند تا روح ميت از آن استفاده كند؟
روح و بدن دو امر متضاد هستند. از آنجا كه دو امر متضاد در موضوع واحد جمع نمي شوند چگونه روح و بدن در انسان وجود دارد؟
تفاوت روح و بدن چيست؟
تاريخچة ارتباط روح با بدن چيست؟
روح و جسم تا قيامت در چه حالي است؟
ارتباط روح و جسم به چه شكل است؟
بدترين مرض روحاني و جسماني چيست؟
تأثير محيطهاي خوب و بد در روحيه افراد را توضيح دهيد.

اينكه در قرآن مجيد آمده است: «در روز قيامت زنان باردار بار خويش فرو مي گذارند» به چه معناست؟ آيا روز قيامت مجالي براي بچّه دار شدن و بچّه شيردادن وجود دارد؟
با توجّه به اينكه هر چند سال سلول هاي بدن عوض مي شود، انسان به چه صورت در روز محشر زنده مي شود؟
آيا اين مطلب صحيح است كه رؤياي صادق جزئي از نبوت شمرده شده است؟
  1. 1387 از 4632