مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيـا اشـخـاصـي كـه در پـاره اي از نـقـاط مـثل اروپا زيست مي كنند و از وقتي كه چشم به جهان گشوده اند جز عقايد پدران و مادران خود چيزي نشنيده و از محيط خارج هم كوچكترين اطلاعي ندارند , سرنوشت اينها كه آيين حق را نپذيرفته اند در رستاخيزچگونه خواهد بود ؟
در قـرآن آمده است كه كتاب اعمال همه انسانها برگردن آنها آويخته مي شود كل انسان الزمناه طائره في عنقه . كتاب مومنان از سمت راست به آنها داده مي شود وكتاب كفار از پشت سر . اما مومنان گناهكاري كه مدتي در جهنم مي مانند و پس ازپاك شدن و شفاعت به بهشت مي روند كتاب خود را از چه سمتي دريافت مي كنند ؟
قـرآن مي گويد : هر كس مجرم وارد صحنه محشر شود , براي او آتش دوزخ است كه ظاهر آن جاودانگي عذاب مي باشد , مگر هر مجرمي چنين سرنوشتي دارد ؟
چرا كسي كه بدست ديگري كشته مي شود مي گويند اگر اين شخص كشته نمي شد هزاران نسل از او به وجود مي آمد مگر از اول در سرنوشتش كشته شدن نبود؟
چرا انسان از سرنوشت خود آگاه نيست؟
سرنوشت انسان به دست خويش است يا خداوند؟
نقش انسان در تعيين سرنوشت خويش چيست؟
چگونه مسلمانان مي توانند به سعادت دست يابند؟
آيا چه چيزي ملاك سعادت و شقاوت انسانهاست؟
سعادتمند يا شقاوتمند شدن اختياري انسان، چگونه با قضا و قدر و علم خدا سازگار است؟
ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره توبه، آيه 51.

ـ478ـ

سعادتمند يا شقاوتمند شدن اختياري انسان، چگونه با قضا و قدر و علم خدا سازگار است؟
ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره توبه، آيه 51.خوشبختي و بدبختي انسان در دست كيست؟
  1. 1390 از 4632