مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

قـرآن صـريـحـا از عـبادت و پرستش غير خدا نهي كرده پس شفاعت انبياء و 000 كه خود يك نوع عبادت محسوب مي شود چه توجيهي دارد ؟
مفهوم واقعي شفاعت چيست ؟
فلسفه شفاعت چيست ؟
آيـا جـرم هـر چـه بـاشد مي تواند مشمول بخشودگي از طريق شفاعت شود و آيا شفاعت كننده و شفاعت شونده بايد داراي شرائط خاصي باشند ؟
اگر شفاعت اين است كه شفيع از موقعيت و نفوذ خود استفاده كرده و نظر شخص صاحب قدرتي را در مـورد مـجـازات زيـردسـت او تغيير دهد اين هم انعكاسي از جوامع عقب افتاده و فئوداليت مي باشد و هم متضمن يكنوع شرك و انحراف از توحيد است هم روح سعي و تلاش را مي كشد و هم موجب تشويق به گناه است .
معناي شفاعت و موارد استعمال آن را شرح دهيد ؟
فرق بين شفاعت صحيح و شفاعت شرك آميز را بيان كنيد ؟
شرايط شفاعت كننده را توضيح دهيد ؟
شرايط شفاعت شونده را توضيح دهيد ؟
با وجود آيات نفي شفاعت , چگونه مي توان اعتقاد به تحقق آن داشت ؟
آيا لازمه شفاعت تاثيرگذاري ديگران بر خداي متعال نيست ؟
آيا لازمه شفاعت اين نيست كه شفاعت كنندگان دايه مهربانتر از مادر , باشند ؟
  1. 1397 از 4632