مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله خامنه ای درباره سئوال :اگر در هنگام رکوع، انگشتان پا و کف پا (به غیر از پاشنه پا) حرکت کند و یا کمتی‌ بالا بیاید، آیا نماز باطل است؟
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره سئوال:آیا نذر یا عهدی که زن می‌کند و شخصی است و به حقوق شوهر ضرری نمی‌زند بدون اجازه شوهر صحیح است؟
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره سئوال وضعیت گنونی سینما وکلوپها ووظیفه مردم چیست ؟
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره سئوال :گوش کردن آهنگ هایی که باعث ایجاد شهوت نشوند آیا گناه دارد یا نه؟
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره سئوال آیا زدن و خریدن سازهایی مانند پیانو که یک ساز کلاسیک به شمار می آید مکروه_حرام ویا جایز است
پاسخ آیت علوی گرگانی درباره سئوال اگر هنگام گوش دادن به موسیقی یکی از اعضای بدن مثل پا همراه با ریتم و وزن آهنگ به حرکت در بیاید آیا دلیل بر مطرب بودن و حرمت آن آهنگ می شود؟
پاسخ آیت الله علوی گرگانی به سئوال از بین آلات موسیقی یادگیری کدام یک و با چه شرطی حلال است؟
پاسخ حضرت آیت الله مکارم شیرازی به پرسشی درباره طلب حلالیّت عمومی برای میّت
پاسخ حضرت آیت الله شبیری زنجانی به پرسشی درباره انجماد جسد مسلمان
پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای به پرسشی درباره غسل جنینی که بصورت منقطع از رحم خارج شده
آیا فرزند حق قصاص پدر در مرگ مادر را دارد؟پاسخ حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی
پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای به پرسشی درباره اجرت گرفتن برای آموزش واجبات
  1. 140 از 4632