مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

رَبّ ، به چه معني است؟
معناي ربوبيّت حق تعالي چيست؟
لغت جبار كه بر خداي متعال اطلاق مي شود چه معنا دارد؟
چرا خداوند چيزي را كه براي انسان حرام دانسته خلق كرده است؟
آيا موجودات زنده از لحاظ نيازمندي به خدا تفاوتي دارند يعني يكي داراي نياز كمتر و يكي بيشتر است؟
خدا در مكان و زمان نمي گنجد پس چرا در قرآن گفته مي شود كه خدا زمين و آسمان را و آنچه در ميان آنها است در شش روز آفريده است؟
{P - سوره سجده ، آيه 4 . P}
چرا خداوند جنايت كاران را به خاطر انجام جنايت نابود نمي كند تا جامعه از ظلم و جنايت و تباهي پاك باشد؟
آيا خورشيد مخلوق است و صفات مخلوق چيست؟
اگر ما را خدا آفريده است پس چرا تا زماني كه ازدواجي صورت نگرفته بچّه به دنيا نمي آيد؟
آيا انسان مي تواند موجودي را خلق كند؟
آيا اين صحيح است كه امروز توانسته اند موجود زنده به وجود آوردند و آيا اين با آنچه در قرآن آمده كه ايجاد موجود زنده تنها كار خدا است چگونه مي تواند سازش داشته باشد؟
اگر ثروت دست خداست پس فعّاليّت و كوشش چه معني دارد؟
  1. 1405 از 4632