مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

لطفاًراجع به صلوات و نحوه صلوات فرستادن و ثواب آن توضيحاتي مرحمت فرمائيد؟
چـرا بـه هـنـگـام صلوات بر محمد صلي اللّه عليه و آله آل آن حضرت را نيز بر او عطف مي كنيد و مي گوييد : اللهم صل علي محمد و آل محمد ؟
آيا فرستادن صلوات بر پيامبر (ص ) واجب است ؟ و اگر واجب است در كجا ؟
وقتي صلوات اثر گناهان را از بين مي برد خود صلوات از بين مي رود يا خير؟
ثواب صلوات چيست؟
در حديثي داريم كه پيغمبر فرمود: «اگر كسي اسم مرا بشنود و صلوات نفرستد به من جفا كرده است.» توضيح اين مطلب چيست؟
صلوات مشهور فاطميه كدام است؟

اگر در تشهد نمازهاي يوميه بعد از صلوات بر پيامبر(ص) جملة و عجّل فرجهم گفته شود، آيا نماز باطل مي شود؟ اگر سهواً گفته شود چطور؟

ثواب صلوات زماني كه بر زبان جاري گردد، بيشتر است يا زماني كه در دل گذرانده شود؟

چرا با شنيدن نامه پيامبر اكرم(ص) يك صلوات ميفرستيم، ولي با آوردن اسم امام خمنيني (ره) سه صلوات؟

پيامبر فرمود: هر كس نام مرا بشنود و صلوات نفرستد، بخيل است. نام پيامبر در دعاها نيز آمده است. آيا بايد آن جا هم صلوات بفرستيم؟

پيامبر فرمود: هر كس نام را بشود و صلوات نفرستد، بخيل است. نام پيامبر بين دعاها نيز آمده است. آيا بايد آن جا هم صلوات بفرستيم؟

  1. 1410 از 4632