مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا صحيح است كه عدهاي، طلب مغفرت پيامبر(ص) را دليل عدم عصمت او ميدانند؟
علي(ع) چگونه در دعاي كميل، طلب مغفرت ميكند و دليل اين كار او چيست؟
مرحوم «علي بن عيسي اربلي» در مورد عدم تناقض طلب مغفرت امام هفتم و عصمت او چه ميگويد؟
ظرفيت جهنم چه اندازه است؟آيا اين همه انسان هاي گناهكار در جهنم جاي مي گيرند؟
فرق بين عادت و فطرت در چيست؟
آيا عاشقان و عارفان واقعي ساده لوح و هميشه غمگين هستند؟

چه كنيم تا عاقبت به خير شويم؟ اصولاً عاقبت به خير شدن چيست؟

در مطلبي (اقتباس از كتابي) نوشته شده بود كه عالم ارواح از نظر ظاهري شبيه همين دنيا است، با اين تفاوت كه لطيفتر است و زندگي در آن دنيا هم شبيه اين دنيا است (نوشته فردي شيعه) آيا اين گفته صحت دارد؟ در اينباره بيشتر توضيح دهيد.

آيا مي توان با عالم برزخ ارتباط داشت؟
عالم برزخ چگونه جايي است و انسان در آن جا چگونه است؟
آيا مي توان عالم برزخ را به «رؤياي واقعي» تشبيه كرد؟
آيا عالم برزخ هم مانند عالم طبيعت زماني دارد؟
  1. 1412 از 4632