مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اينكه در احاديث مي گويند مثلاً هنگام ولادت پيامبر و يا ائمه اطهار فرشتگان حاضر مي شدند و نامش را مي گذاشتند يعني موجودي است پاك كه قدم به زمين مي گذارد آيا اين جبر را نمي رساند ؟
پيامبري پيامبران و امامت امامان ( عليهم السلام ) پيش از به دنيا آمدن آنان معلوم بوده و حتي پيامبران قبلي اين مطلب را مي دانسته و بدان ايمان داشته اند . بنابراين پيامبران و ائمه ي هدي ( عليهم السلام ) با ساير انسان ها فرق دارند يعني خداي متعال آنان را پاك آفريده و طوري قرار داده كه نمي توانسته اند گناه و معصيت كنند ، پس آنها امتيازي بر سايرين ندارند چون اصلاً نمي توانسته اند كار خلاف انجام دهند و بقيه ي افراد بشر اين طور نيستند .
آيا اين كه خداوند افرادي را پيامبر و معصوم قرار داده است تبعيض نيست ؟ مگر نه اين است كه خداوند هر كس را معصوم قرار دهد ديگر گناه نمي كند ؟
چرا خدا بين پيامبران و ديگر انسان ها فرق گذاشته و تنها به پيامبران عصمت و دوري از گناه و بدي اعطا كرده است ؟
اگر دانستن زيانهاي كاري موجب خودداري از آن مي شود پس چرا مثلاً برخي از پزشكان با علم به زيانهاي شراب از خوردن آن اجتناب نمي كنند ؟
با آنكه رسول اكرم ( ص ) معصوم است اين آيه را چگونه بايد تفسير كرد : « عفا اللّه عنك لم اذنت لهم » خدا از تو درگذشت چرا به آنان اجازه دادي ؟
{P - سوره ي توبه آيه ي 43 . P}
اگر انبياء و امامان معصوم بوده و دچار گناه نمي شدند چرا در پيشگاه خداوند اظهار ترس مي كردند ؟
اگر پيامبران و امامان معصوم هستند پس مقصود از گناه و لغزش كه در برخي از آيات و روايات و دعاها به آنان نسبت داده شده چيست ؟
اگر همه ي پيامبران الهي معصوم هستند چرا معصومين را به عدد چهارده محدود مي كنيم ؟
با اين كه و امامان بشرند چطور مي توانند از گناه بركنار بمانند ؟
آيا داستانهايي كه به برخي از پيامبران نسبت داده اند با عصمت منافات ندارد ؟
چرا پيامبران و امامان ( عليهم السلام ) با اينكه معصوم بوده اند در برابر خداوند به گناه اعتراف كرده و از خداوند طلب آموزش خواسته اند ؟
  1. 1425 از 4632