مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای به پرسشی درباره قضای نماز پدر وقتی پسر بزرگ می میرد
دادن رشوه برای جلوگیری از اختلاس / پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای
حکمت امام علی علیه السلام درباره : شناخت ارزشهای اخلاقی
حکمتی از امام علی علیه السلام درباه: ارزشهای اخلاقی وضد ارزشی
حکمتی ازامام علی علیه السلام درباه : شناخت ضد ارزشها
حکمتی از امام علی درباره : شناخت ضد ارزشها
حکمتی از امام علی علیه السلام درباره :روش برخورد بافتنه ها
خطبه امام علی علیه السلام درباره : فلسفه وراه آورد حج
خطبه امام علی علیه السلام درباه : ویژگی های قرآن واحکام اسلام
خطبه امام علی درباره: ضرورت امامت پس از پيامبران الهى
خطبه امام علی درباره: آفرينش جهان
خطبه امام علیه السلام درباره : شگفتى خلقت فرشتگان
  1. 143 از 4632