مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا بر فرض صحت و كليت اصول ماترياليسم بي نيازي جهان از آفريننده ثابت مي شود ؟چرا ؟
امـروزه عـلم ثابت كرده است كه حوادث طبيعي مانند سيل , زلزله , رعد و برق ,باران , طوفان و نظاير آن همه داراي علل طبيعي شناخته شده اند . پس چگونه قرآن كريم اين حوادث و پديده ها را به خداوند نسبت مي دهد ؟
منظور از حس ديني چيست ؟ و چه دليلي براي وجود حس ديني آورده اند ؟
حس گرائي و انكار امور نامحسوس چه اشكالاتي دارد ؟
آنچه محسوس نيست واقعيت ندارد خدا هم همينطور
منظور از بدأ كه جزء عقايد ما شيعيان است چيست؟
الف) در روايات آمده كه بين انسان و خدا، 70 هزار حجاب از نور و 70 هزار حجاب از ظلمت وجود دارد (دركتاب توحيد شهيد دستغيب) بفرماييد مراد از حجابهاي ظلماني و حجابهاي نوراني چيست؟ ب) مراد از نور علمچيست؟ ج) و چطور ممكن است نور، حجاب باشد؟
با توجه به روايتي از امام صادق(ع) به اين مضمون كه: «هر كس منع ديگري بكند، فرزندش يا عزيزش گرفتارآن مصيبت شود.»
ـ چرا در شرع مقدس اسلام تاوان بعضي از جرائم والدين بعهده فرزندان است؟
مثلاً اگر خداي ناكرده والدين دچار معصيتي شوند بچه نامشروع بايد عمري تابع قوانين وضع شده جامعه باشد! ومطرود اجتماع !
گاهي انسان دست نياز به سوي معبود دراز ميكند؛ چون تنها كسي است كه بدون منت بهترينها را به او عطاميكند. همچنين مگر نه اينكه خدا فرموده: «ادعوني استجب لكم» پس چرا گاهي اوقات انسان دعا ميكند اما جوابينميشنود؟ مثلاً جواني كه مدتها دعا كرده (دعاي خوب و خالص براي خدا) تا خدا همسري صالح، درستكار و اهلدين به وي عطا كند تا در كنارش كامل شود و راه سادهزيستي را در پيش گيرد و... امّا برخلاف انتظار، متوجه ميشودهمسرش چندان در قيد و بند اين مسائل نيست؛ آيا به نظر شما اين مسائل باعث سرخوردگي او و سست شدن دراعتقاداتش نميشود؟
آيا اينگونه مسائل، مصحلت است يا تقدير و سرنوشت؟
اگر حكم خدا يكي است چرا مراجع تقليد در حكم خدا اختلاف دارند؟
با توجه به شرايط فاسد كنوني جهان غرب، اگر شخصي در جامعهاي همچون آمريكا به دنيا بيايد كه از همان بدوتولد پدر و مادر و نزديكانش او را به فساد سوق دهند و در مقابل شخصي در جامعهاي همچون كشور ما بزرگ شود كهداراي اعتقادات ديني و ديدگاههاي اسلامي است و به اوج عرفان و غيره برسد، حال طبق عدل الهي چرا بايد شخصاول دچار عذاب و آتش شود اما شخص دوم از عذاب مصون بماند؟
بهشت و جهنم براي چه آفريده شده؟
  1. 1432 از 4632