مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

علم اسماء چيست
منظور از علم توحيد چيست؟ و آيا براي كسب اين علم، داشتن استاد ضروري است يا از راههاي ديگر هم ميتوان اين علم را كسب كرد؟اگر خدا از درون ما با خبر است، دعا كردن چه معنايي دارد؟
چه رابطهاي بين علم خدا و افعال انسان وجود دارد؟

آيا علم قبلي خداوند به اعمال انسانها مستلزم جبر است
فلسفه خلقت انسان با توجه ه علم خدا به جهنمي بودن و بهشتي بودن چيست
قـرآن مـجـيـد مـي گويد : اگر درياها براي نوشتن كلمات پروردگار مركب شود , درياهاپايان مـي يـابـد پيش از آنكه كلمات پروردگار پايان يابد هر چند همانند آن را به آن اضافه كنيم براي مجسم ساختن عدد بي نهايت , و نزديك ساختن معني علم بي پايان خدا و گستردگي فوق العاده جـهـان هـستي به افكار ما از اعداد زنده و جانداراستفاده كرده است , مگر اعداد هم زنده و مرده دارند ؟
خداوند به اينكه چه كسي مطيع و چه كسي نافرمان خواهد شد علم دارد. در اين صورت چه نيازي به فرستادن پيامبران وجود دارد؟
آيا علم ازلي خداوند به بد كار شدن يا درست كار شدن انسان، اختيار را از آدمي سلب مي كند؟
خداوند از ازل مي دانست كه فلان جاني در لحظه اي معيّن دست به جنايت مي زند بنابراين هرگاه فرد جنايتكار اقدام به آن جنايت نكند، در اين صورت به اصطلاح، علم خداوند خلاف از
آيا علم خدا دليل ارتكاب گناه توسط حضرت آدم(ع) نبود؟
خداوند از اين كه چه كس فرمانبردار و چه كس نافرمان خواهد شد، آگاه است. در اين صورت، چه نيازي به فرستادن پيامبران است؟
چرا خداوند متعال كه مي داند برخي انسانها سرانجام راه زشت را برمي گزينند، آنان را مي آفريند؟

  1. 1437 از 4632