مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

منظور از تصور و تصديق بديهي چيست ؟
سرمشق ما در عرفان چه كساني اند ؟
آيا درست است كه هر كس از ديدگاه خاص خود نظر مي دهد ؟
چند كتاب مقدماتي عرفاني را مطرح فرماييد ؟
عرفان اسلامي به چه معني است ؟
چگونه حالت عرفان حقيقي در انسان حاصل مي گردد ؟
اين كه گفته شده هر چيزي كه قابل اندازه گيري با مقياسهاي زماني باشد نحوه وجودش تدريجي و ذاتاً داراي حركت است به چه معني است ؟
اصالت وجود به چه معني است ؟
قديم و حادث به چه معني است ؟
آيا بي نهايت قابل شمارش است ؟
آيا رياضت هايي كه در برخي اديان است مورد تأييد اسلام است ؟
مناط نياز معلول به علت چيست ؟
  1. 1439 از 4632