مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كلمه ي واجب الوجود و ممكن الوجود و ممتنع الوجود چه معني دارد ؟
علت اعدادي و ايحادي را توضيح دهيد ؟
چرا كشف علل و پديده هاي طبيعي تاثيري در موضوع فلسفه ي الهي ندارد ؟
فرق علت و معلول چيست ؟
ماده از نظر فلسفه يعني چه ؟
جهان بيني چيست و رابطه آن با زندگي انسان چيست ؟
چند نوع كلي داريم ؟
حمل اولي با حمل شايع صناعي چه فرقي دارد ؟
فصل حقيقي و منطقي چيست ؟
فرق ترجيح بلامرحج و ترجح بالامرحج چيست ؟
فرق علت مادي و ماده و علت صوري و صورت چيست ؟
ماهيت به شرط لا و به شرط شئي چيست ؟
  1. 1441 از 4632