مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا ممكن است عملي گناه محسوب شود امّا انجام آن جايز باشد؟
انسان داراي اختيار است; ولي عوامل نظام هستي نيز در كار است. چگونه با وجود اين عوامل، انسان ها به درجات عالي مي رسند؟
تفاوت غريزه و فطرت چيست؟
آيا پيامبر اسلام از غيب خبر داده است ؟
قـرآن مـي گويد : آگاهي بر اسرار نهان و اسرار گذشته و آينده مخصوص خداوند است اما در پاره اي ديگر از آيات و روايات فراوان درباره پيامبر و علي و ائمه عليهم السلام مي خوانيم كه آنها نيز گاهي از حوادث آينده و از اسرار نهان خبرمي دادند
خـود پـيـامـبـر در آيه 188 سوره اعراف علم غيب را از خود نفي كرده است پس چرا به وي نسبت مي دهيد ؟
در حـالـيكه پيامبر اكرم (ص ) خود در قرآن فرموده اند كه علم غيب ندارند و ماادري ما يفعل بي 000 ( احقاف / 9 ) , چرا مسلمانان معتقدند كه ايشان علم غيب داشته اند ؟
ايمان ايمه به غيب چگونه بود؟
أود أن أسألكم عن علم الغيب هل من الممكن حصول ذلك لبشر مع العلم بأنه لا يعلم الغيب إلا الله و هل هناك آية تفيد حصول ذلك لبشر ؟
آيا در هر شرايطي مي توان براي ميت فاتحه خواند؟
قـرآن خـطاب به پيامبر (ص ) مي فرمايد : پيش از تو هيچ انذار كننده اي براي آنها( اعراب معاصر پـيامبر(ص ) ) نيامده است چگونه قرآن اين سخن را مي گويد ; در حالي كه مي دانيم هرگز روي زمين از حجت الهي خالي نمي شود و اوصياي پيامبران در ميان اين قوم نيز بوده اند ؟
مدّت فترت چقدر بوده و چه تأثيري بر مردم گذاشته است؟
  1. 1447 از 4632