مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

فرشتگان چه موجوداتي هستند و آيا به چشم ديده مي شوند؟
آيا ملايك آسمان هم خنده يا گريه مي كنند؟
آيا فرشتگان جسماني هستند؟
عصمت در فرشتگان به چه معناست؟
آيا فرشتگان مجبورند يا مختار و هر كدام كه باشند ، دليل آن چيست؟
فرشتگاني كه در قرآن مجيد نام آنها آمده است ، كدامند؟
آيا حديثي كه درباره فطرس ( فرشته اي كه گفته شد از انجام فرمان الهي سستي ورزيد ) نقل شده است ، صحيح است؟
جبرئيل كيست؟
چرا خداوند فرشتگان را آفريد؟
حكمت اين كه هر فرشته اي مأمور انجام كار خاصّي است ، چيست؟
عزرائيل كيست؟
فرشته سؤال كننده در قبر به چه هئيتي ظاهر مي شود؟
  1. 1450 از 4632