مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا فطرت خداشناسي , انسانهاي عادي را از استدلال عقلي بي نياز مي كند ؟ چرا ؟
بـا تـوجـه به اينكه پاي بند بودن به دين فطري بشر است , پيامبر اسلام قبل از نبوتش به چه ديني عمل مي كرد ؟
اساس دعوت اسلام چيست ؟
قرآن در آيه 78 سوره نحل مي گويد : و اللّه اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا خداوند شما را از شكم مادارنتان بيرون فرستاد در حالي هيچ نمي دانستيد چگونه قرآن مي گويد در آغاز تـولـد هـيـچ نمي دانستيد در حالي كه ما داراي يك سلسله علوم فطري هستيم , مانند آگاهي از تـوحـيـد و خـداشناسي و همچنين مسائل بديهي ( مثل عدم اجتماع نقيضين و يا اينكه كل از جزء بزرگتر است و يا در مسائل اجتماعي و اخلاقي مانند حسن عدالت و قبح ظلم و امثال اينها ) همه ايـنها علومي هستند كه در نهاد ما از آغاز قرار داشته و با ما از مادر متولد شده است آيا حتي علم ما به وجود خويشتن كه علم حضوري محسوب مي شود نيز وجود نداشت ؟
اگـر وحي و نبوت و دعوت ديني مطابق با فطرت و حقيقت سعادت انسان بود و با هدايت تكويني انـسـان مـرتـبط بود , مي بايست در هر اجتماعي تاثير مي كرد و فعليت مي يافت ومانند ساير قواي غريزي و طبيعي مورد توجه و عمل انسان قرار مي گرفت . اما تاريخ گواه آن است كه اينگونه نيست . چگونه ممكن است دعوت ديني و روحي موجب اصلاح حقيقي انسان باشد اما جامعه آن را نپذيرد .
ويژگيهاي امور فطري را بيان كنيد .
اقسام امور فطري را بيان كنيد .
چه امر فطري به خداي متعال تعلق مي گيرد ؟
تفاوت هدايت فطري و هدايت قولي و تبليغي چيست ؟
با نگاهي به جهان پيرامون روشن مي شود كه اكثريت مردم رو به بدي و تباهي دارد، اما اگر دين و توحيد و گرايش به خوبيها در نهاد انسان گذارده شده و به اصطلاح فطري آدميان است، پس چرا اكثريت به خلاف آنها گرايش دارند; و اكنون جهان ما رسماً سكولار است. پس بايد گفت كه دين فطري نيست و گذشته از آن بيشتر مردم به دوزخ افتاده مي شوند، زيرا بد كردار و بي دين هستند؟
با نگاهي به جهان پيرامون روشن مي شود كه اكثريت مردم رو به بدي و تباهي دارد، اما اگر دين و توحيد و گرايش به خوبيها در نهاد انسان گذارده شده و به اصطلاح فطري آدميان است، پس چرا اكثريت به خلاف آنها گرايش دارند; و اكنون جهان ما رسماً سكولار است. پس بايد گفت كه دين فطري نيست و گذشته از آن بيشتر مردم به دوزخ افتاده مي شوند، زيرا بد كردار و بي دين هستند؟
عوامل بي توجهي به فطرت چيست ؟
  1. 1453 از 4632