مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اين بود كه با اين كه خداوند بر هر چيزي قادر است پس چرا كوران را شفا نمي دهد آيا اين حاكي از نقص قدرت خداوند نيست؟
چرا خداوند متعال از اول خلقت طرز فكر و عقيده بشر را يكسان نيافريد تا همه صالح باشند و درست فكر كنند و چرا از همان اول ما را تحت سرپرستي خود نگرفت و شيطانها را (كه مظاهر پليدي و ضلالت اند) از ميان نبرد با اينكه او قادري است يگانه و عدل او ايجاب نيم كند كه
چرا خداوند با قدرت بيكران خود ما انسانهاي نيازمند را از ازل تا ابد خوشبخت و در بهشت، خلق نكرده است؟قال الإمام الحجة (عجّل اللّه تعالي فرجه الشريف) في دعاء أيام رجب: «وأركاناً لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها إلاّ أنهم عبادك وخلقك». ما هذه العلامات؟ ما معني لا فرق بينك وبينها؟
منظور از تقدير الهي و قضاء الهي چيست ؟
به چه لحاظ قضا و قدر , به حتمي و غيرحتمي تقسيم مي شود ؟
قضاء و قدر علمي و عيني را بيان كنيد ؟
لوح محفوظ و لوح محو و اثبات , و ارتباط آنها را با سرنوشت حتمي و غير حتمي شرح دهيد ؟
دشواري جمع بين قضاء و قدر و بين اختيار انسان , و اختلاف نظر متكلمين در اين موضوع را شرح دهيد ؟
آثار اعتقاد به قضاء و قدر الهي چيست ؟
قضاوقدر الهي يعني چه ؟
درباره قضا و قدر و رابطه آن با سرنوشت انسان توضيح دهيد .
  1. 1458 از 4632