مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه قضا و قدر با اختيار انسان سازگاري دارد؟
مـنـظـور از قـضا و قدر چيست ؟ اگر مقصود اين است كه آفريدگار سرنوشت هر فردي رامعين كـرده و هر يك از ما ناگزيريم از آن پيروي نماييم و نمي توانيم از سرنوشت خود پا فراتر گذاريم , پـس معناي آيه و ان ليس للانسان الا ما سعي و اين كه براي انسان بهره اي جز سعي و كوشش او نيست (1) چيست ؟
دشواري جمع بين قضاء و قدر و بين اختيار انسان , و اختلاف نظر متكلمين در اين موضوع را شرح دهيد ؟
پاسخ شبهه جبر در مساله قضا و قدر را بيان كنيد ؟
مـنـظـور از قـضا و قدر چيست ؟ اگر مقصود اين است كه آفريدگار سرنوشت هر فردي رامعين كـرده و هر يك از ما ناگزيريم از آن پيروي نماييم و نمي توانيم از سرنوشت خود پا فراتر گذاريم , پـس معناي آيه و ان ليس للانسان الا ما سعي و اين كه براي انسان بهره اي جز سعي و كوشش او نيست (1) چيست ؟
مالفرق بين قضاء الله وقدره ؟ أريد جواباً تفصيلياً مدعوماً بالأمثلة .
تقْدير يعن? چه و آيا بين قضا و قدر تضاد نيست ؟
چگونه ميتوان قضا و قدر الهي و اختيار انسان را با هم جمع كرد؟

قضا و قدر الهي چگونه نصيب انسان ميشود؟ اگر كسي عمداً فردي را بكشد، اين قضا و قدر الهي است؟

1-اساساً چه هنگام قهر خدا وند شامل انسان مي شود ؟
نظر اسلام درباره قهر طبيعت چيست؟
آيا وجود قوانين كلي در علوم و فلسفه كه از وجود ثابت‎ها كشف مي‎كند، مي‎تواند آنها را از سلطه و نظارت دائمي الهي بي‎نياز نمايد؟
  1. 1459 از 4632