مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا حضرت ابوالفضل به امامت نرسيد؟
آيا قاتلين امام حسين همه مخلّد در آتش جهنّم هستند؟
اگر علماي اهل سنّت يقين داشته باشندكه حضرت رسول(ص) در روز غدير، علي(ع) را به امامت منصوب كردند و انكار بكنند، آيا اين ردّ خدا و پيامبر نيست، وآيا اين ارتداد نميباشد؟
غيبت دوم امام زمان(عج) چند سال ميباشد؟
در اين زمان كه حضرت مهدي(عج) غايب هستند، آيا كسي ميتواند خدمت ايشان برسد؟
معناي صدقه دادن براي سلامتي حضرت مهدي(عج) چيست؟ مگر آن حضرت مانند ديگران دچار بيماري و بلامي شوند، كه صدقات ما جلوي آنها را بگيرد؟
ميگويند در« مثلث برمودا» فرزند حضرت مهدي يا نوههاي پيامبران و امامان هستند، آيا اين ادعا درست است؟
روايتي وجود دارد كه: مدت حكومت سفياني برابر با انكشتان دست و پاها خواهد بود. آيا اين روايت معتبر است؟
وظيفة شيعيان در عصر غيبت چيست؟
وجود امام غايب چگونه موجب دلگرمي مؤمنين ميشود؟
آيا شمشير حضرت علي(ع) نزد حضرت مهدي موجود ميباشد؟
به اعتقاد علامة مجلسي از جمله عقايدي كه انكار آنها كفر است و اقرار به آن واجب، اقرار به بهشت و جهنّم است و نيز اعتقاد به اينكه بهشت و جهنم در حال حاضر موجودند، حال اگر يك شيعه منكر اين موضوع شود، حكم او چيست؟
  1. 1474 از 4632