مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نظر اسلام راجع به رجعت چيست؟
از كجا بفهميم روحي كه در بدن بشر دميده ميشده مخلوق و يكي از ماسوي الله است؟
قديم بودن خدا و حادث بودن روح را از كجا بفهميم؟
آيا موضوع تناسخ روح مورد قبول اسلام است؟
در آية: « الرَّحمن عَلَي العرش اسْتَوي» معناي عرش چيست؟ استواء بر عرش يعني چه؟
با توجّه به اينكه گفته ميشود: فرشتگان بنابر سرشت خود زمينه و توان گناه ندارند، چرا شيطان دچار گناه شد و مطيع امر الهي نگشت؟
ديدگاه اسلام در مورد صوفيان چيست؟
صوفيّه به استناد رواياتي، مسألة تصوّف را به زمان رسول اكرم (ص) و تأييد ائمّة طاهرين ـ سلام الله عليهم اجمعين ـ ميرسانند، آيا حديثي معتبر در اين زمينه وجود دارد؟
اهل تصوف از كجا شروع شد و در چه زماني بود؟
مراد از اينكه در دعاها مي‎خوانيم كه خداوند شنوا و بصير است يعني چه؟
نظر صحيح در معناي ولايت تكويني چيست؟
با توجه به عصمت حضرات معصومان آيا برخي دعاها كه معصوم را خطاكار معرفي مي‎كند با عصمت آنان منافات ندارد؟
  1. 1475 از 4632