مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

حضرت امام زمان(عج) با كوه «رضوي» و «ذي طوي» چه ارتباطي دارند كه در دعاي ندبه است؟
آيا اين مطلب كه در احاديث شريفه آمده كه: ظاهر نميشود مهدي(عج) مگر آنكه دو سوم مردم جهان در اثر جنگها از بين بروند، دور از ذهن نيست؟
اوضاع جهان هنگام ظهور حضرت مهدي با اوضاع جهان در هنگام بعثت چه فرقي دارد؟
آيا توجه و درخواست از وسايط صاحب شعور و اختيار شرك نيست؟
امكان طول عمر از نظر دين اسلام چگونه است؟
امكان طول عمر از نظر تاريخي چگونه است؟
آيا داشتن طول عمر زياد براي حضرت مهدي (عج) امكان دارد؟
آيا پيري و كهولت در حضرت مهدي(عج) ظاهر ميشود؟
آيا در روايات، اخباري كه دلالت بر عدم كهولت و پيري حضرت مهدي در هنگام ظهور داشته باشد وجود دارد؟
امكان طول عمر از نظر اديان آسماني چگونه است؟
طول عمر از نظر دانش و علم امروزي چگونه است؟
آيا ولايت تشريعي به پيامبر و ائمه(ع) واگذار شده است يا نه؟
  1. 1477 از 4632