مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نظر بعضي از دانشمندان غربي درباره امكان طول عمر را بيان كنيد؟
آيا اين ادعا كه امام زمان (عج) در سرداب كه محل غيبت ايشان است باقي است و از آنجا ظهور خواهد كرد صحيح است؟
پس از آنكه غيبت صغري پيش آمد و نائبان خاص تعيين شدند، چرا دوران غيبت صغري پايان يافت و اگر همان برنامه غيبت صغري ادامه مي‎يافت چه اشكالي داشت؟
خواجه نصيرالدين طوسي در مورد سبب غيبت امام دوازدهم چه گفته است؟
پيدايش مؤمنان از صُلْب كفار يعني چه و چه ربطي با ظهور حضرت مهدي دارد؟
چرا امتحان به «غيبت حضرت مهدي» از شديدترين امتحانات است؟
مصلحي كه جهان در انتظار اوست چه موقعي ظهور ميكند؟ و پس از آن چه خواهد كرد؟
آيا با جستجو و كاوش به حكمت و فلسفه غيبت ميرسيم و آيا نرسيدن به اين امر دليل نفي آن است؟
محدوده علم بشر تا كجاست؟ و آيا عدم علم ما به چيزي دليل بر عدم وجود آن است؟
برنامه كار رهبران دنيايي چه تفاوتي با برنامه كار رهبران آسماني دارد؟
هدف دعوت دين اسلام چيست و چگونه مي‎توان به اين اهداف دست يافت؟
چرا شناخت ويژگيهاي حضرت مهدي براي ما لازم است و منابع شناخت ما در اين زمينه چيست؟
  1. 1478 از 4632