مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا نصب و تعيين امام حق الهي است و ديگران ـ حتي پيامبرـ حق مداخله اساسي را ندارد؟
آيا تجديد امامت در تمام اعصار ضرورت دارد؟
چگونه توحيد در امامت حضرت مهدي تجلي مي‎يابد؟
تجلي توحيد در كدام يك از اديان آسماني بيشتر است؟
عقيدة شيعه نسبت به امامت و خلافت بعد از پيغمبر(ص) چيست؟
آيا پيغمبر(ص) به فرمان خدا، كسي را به عنوان امام و خليفة بعد از خود تعيين فرمود؟
پيغمبر(ص) چه كساني را بر حسب مأموريت الهي به امامت منصوب كرد؟
آيا غير از علي(ع)، نام و نسب ساير ائمه اثنا عشر(ع) نيز اعلام و معرفي شده است؟
آيا منحصر بودن عدد ائمه به دوازده نفر، مؤيد اين نيست كه نظام امامت دوره‎اش محدود و مقدمة انتقال به دورة ديگر است؟
ارتباط امام زمان(ع) با ذي طوي و رضوي چيست؟ و چرا اين دو مكان بالخصوص در دعا ذكر شده است؟
امام را از چه راههايي مي‎توان شناخت؟
چرا شناخت امام واجب است؟
  1. 1480 از 4632