مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ديدگاه شيعه نسبت به ولايت تشريعيّه يا شرعيّه چيست؟
نظام امامت در اسلام چه ويژگيهايي دارد؟
عمدة مباحث امامت عامّه چيست؟
چرا اطاعت امام واجب است؟
چرا پيامبر (ص) و ائمه با اينكه علم غيب داشتند، مانند مردم عادي رفتاري ميكردند و گاهي از مردم پرسش ميكردند؟
آيا با توجه به اينكه خواندن غير خدا (درخواست از غير خدا) شرك ميباشد، دعاي ندبه كه در آن امام زمان(عج) خوانده ميشود، شرك نيست؟
مفهوم لغوي امت و امامت چيست؟
مفهوم اصطلاحي امامت چيست؟
چرا خداوند كمالات، مقامات، علوم لدني و تصرف در عالم تكوين را به برخي از انسانها اعطا ميكند؟
چه دلايلي بر وجود امامت حضرت مهدي(ع) اقامه شده است؟
امروزه چه چيزي سبب شده است تا تحقق وحدت كامل اسلامي بيش از هر زماني زمينه داشته باشد؟
فلسفة انتظار جامعة شيعه چيست؟
  1. 1482 از 4632