مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا جهان به وجود امام زمان وابسته است؟
با توجه به موضوع وابستگي جهان به وجود امام زمان وابستگي جهان قبل از خلقت امام و حجت، چگونه قابل توجيه است؟
مساوات اسلامي در زمان ظهور حضرت ولي امر(ع) چگونه خواهد بود؟
رابطه نظام امامت با استقرار قسط و عدل چگونه است؟
آيا عقيده به مهدويت معقول است؟
آيا عقيده به مهدويت با فطرت و سنن عالم خلقت سازگار است؟
آيا اديان آسماني و پيامبران با اصل مهدويت موافق‎اند؟
آيا احاديث معتبر و متواتري نسبت به عقيده مهدويت وجود دارد؟
آيا عقيده به مهدويت تنها اختصاص به شيعه دارد؟ يا مورد اتفاق اهل سنت و شيعه مي‎باشد؟
نقش عملي مهدويت در پاسداري از اسلام چيست؟
فرق نبي و رسول چيست؟
آيا بشر در ضلالت و هدايت خود مختار است؟
  1. 1483 از 4632