مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ضلال و ضلالت چيست؟
دين يعني چه؟
چرا بحث جبر و اختيار، خود بخود، بحث «عدل» را پيش ميآورد؟
«معتزله» و «اشاعره» چه كساني بودند و اعتقاداتشان، چه بود؟
: «معتزله» و «اشاعره» چه كساني بودند و اعتقاداتشان، چه بود؟
: در مسأله «حسن و قبح ذاتي افعال»، چه سؤالاتي مطرح است؟
بحث «مستقلات عقليه» در كلام اسلامي، چگونه طرح شد و نظر معتزله و اشاعره درباره آن، چه بود؟
منظور حكما از«موت اخترامي و «موت طبيعي» چيست؟
چه شد كه «معتزله» به بياعتنايي نسبت به سنت و حديث، متهم شدند؟
يكي از امتيازات مسلمين نسبت به پيروان اديان ديگر چيست؟
: نظر «معتزله» و «اشاعره» در مورد غايت داشتن افعال الهي، چيست ؟
چرا حضرت علي (ع) بعد از گذشت قرنها، هنوز فراموش نشده است؟
  1. 1485 از 4632