مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نظر «معتزله» و «اشاعره» در مورد غايت داشتن افعال الهي، چيست ؟
بدعت يعني چه؟
صفوف گروههاي كلامي اسلامي، در ابتدا، چگونه مشخص شد؟
ايرادي كه اشاعره يا اهل حديث بر معتزله ميگرفتند، چه بود؟
اشكالي كه معتزله بر اشاعره گرفتند، چه بود؟
نقاط ضعف و قوت «معتزله» و «اشاعره» چه بود؟
تبشير» و «انذار» يعني چه؟
چرا معتزله، خود را «اهل التوحيد» ميخواندند؟
مراتب توحيد چيست و در كدام مراتب، ميان مسلمين اختلاف افتاد؟
آيا ايمان را با زور و فشار، ميتوان ايجاد كرد؟
: چرا شيعه جزء «عدليه» به شمار آمد؟
نظر «شيعه» در مورد «اختيار» چيست؟
  1. 1486 از 4632