مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟
معناي آزادي در اسلام چيست ؟
نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟
نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟
چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟
اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟
اين همه محدوديتها و قيد و بندهاي قانوني كه اسلام براي مسائل جنسي بيان نموده براي چيست ؟ آيـا بهتر نبود آزادي عمل در اين مسائل به افراد داده مي شد وهمانطور كه بعضي از دنيا پرستان از هر وسيله لذت بهره مي گيرند , ديگران هم بهره برداري كنند ؟
نظر اسلام در مورد آزادي چيست ؟
آزادي يعني چه ؟
حد و مرز آزادي بيان را از نظر اسلام بيان فرماييد .
آيا اين آزادي بي اندازه كه به مردم داده شده صحيح است؟
آرمان آزادي و مقداري از جوانب آن را توضيح دهيد؟
  1. 149 از 4632