مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

از ديدگاه امام علي درنهج البلاغه، عبادت خداوند چگونه توصيف شده است؟
اين شبهه ثنوي كه جهان دو خالق دارد، خالق بديها و خالق خوبيها، يا همان اشكال وجود شرور، چگونه رفع ميشود؟
شبهه نقض عدل الهي به علت وجود شرور، چگونه و با چه مقدمات و استدلالات فلسفي قابل رفع است؟
«نگراني از مرگ» نشان دهندة چيست؟
اشكال مرگ از كجا پيدا شده است و پاسخ آن چيست؟
اين ايراد كه تناسبي ميان جرم و جزا در قيامت وجود ندارد، بر چه اصلي استوار است؟
تعدادي از تفاوتهاي زندگي دنيوي و اخروي كه از متون ديني به ما رسيدهاند، كدامند؟
تفاوت دنيا و آخرت در عدم اجتماعي بودن زندگي اخروي، ناشي از چيست؟
تفاوت دنيا و آخرت در عدم اجتماعي بودن زندگي اخروي، ناشي از چيست؟
منظور از اينكه زندگي اخروي، اجتماعي نيست، چيست؟
ارتباط بين دنيا و آخرت، چگونه است؟
پاسخ اشكال عدم تناسب كيفر و گناه در آخرت، چيست؟
  1. 1491 از 4632