مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بهترين دليل بر اينكه در زمان امام صادق(ع) علوم عقلي نضج گرفت چيست؟
آيا غير مسلمانان هم ممكن است كه به بهشت بروند؟
منظور از «جحود» چيست؟
جحود اين است كه فكر و انديشه به واسطة دليل و منطق تسليم گردد و حقيقت از نظر عقل و چراغ انديشه روشن گردد، اما روح و احساسات خودخواهانه و متكبرانه سرباز زند و تسليم نشود.
قرآن در سوره نساء، تكليف مستضعفين فكري و ديني را چه ميداند؟
كلمه «مُرجَوْنَ لِامْرِالله» از كجا اقتباس شده است؟
آيا امام صادق(ع)، نشناختن امام را دليل كفر ميداند؟
كساني كه معتقدند، گناهان شيعيان، بخشيده ميشوند، چه استدلالي ميكنند و پاسخ استدلالشان، چيست؟
چند روايت كه نشان دهنده وجود عذاب، حتي براي مسلمين گنهكار، هستند، كدامند؟
مسئله قضا و قدر، چرا شايستگي قرار گرفتن در رديف مسائل عملي و اجتماعي را دارد؟
آياتي كه حكومت و دخالت سرنوشت و مشيت الهي در حوادث را نشان ميدهند، كدامند؟
آياتي كه نشان دهنده مختار بودن انسان در اعمال خود هستند، كدامند؟
  1. 1494 از 4632