مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پيامبر اكرم(ص) آفتهاي دين را چه چيزهائي ميدانند؟
ديدگاه عمر، نسبت به مسأله قضا و قدر، چگونه بود؟
منظور از «ماترياليسم» چيست؟
سابقه تاريخي طرز تفكر مادي، به چه زماني بر مي‎گردد؟
چرا مردم از انبياء و اولياء زياد پيروي مي​كنند ولي از حكما و فلاسفه پيروي نمي​كنند؟
چرا اين ادعاي ماترياليستها كه رواج ماترياليسم به علت طلوع نظريات علمي قرن 18 و 19 بوده، صحيح نيست؟
كليسا، چگونه به رشد ماديگري كمك كرد؟
تصوير انساني خدا كه كليسا ارائه مي‎كرد، چگونه سبب دين گريزي مردم شد؟
نظر آگوست كنت درباره علت گرايش به ماديگري، چيست؟
آيا معني انتظار حضرت حجت، سقوط تكاليف فردي و اجتماعي است؟
خشونت و استبداد علمي و مذهبي كليسا، چگونه سبب گرايش به ماديگري شد؟
ويل دورانت در مورد تفتيش عقايد، به وسيله كليسا در قرون وسطي، چه ميگويد؟
  1. 1496 از 4632