مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا به نظر شما در حكومت جمهوري اسلامي ايران، آزادي مطلق وجود دارد؟
مفهوم آزادي به چه معناست و بر چند قسم است؟
منظور از آزادي فكري و عقيدتي چيست و ديدگاه قرآن در اين باره چگونه است؟
آزادي» در فكر و انديشه امام علي (ع) چگونه است؟
چرا خداوند دين برا? ي ما قرار داده و جلو? آزاد?ي ما را گرفته است اگر مي? خواست ما را محدود كند برا?ي چه هدفي? ما را خلق كرده ؟
آزادي جنسي در منظر دين چقدر توسعه دارد؟
آيا اهتمام به آشتي دو نفر كار لازمي است؟
آيا مسلمانان با مذاهب مختلف مي توانند با هم متحد باشند؟
هل يجوز لشخص لديه من العلوم ما يمكن من خلالها الإطلاع علي الأمور الباطنية لشخص تقدم للزواج من إمرأة فيخبرها بعيوبه ومزاياه ؟
: بماذا تنصحون الفتاة الإثني عشرية التي ترغب في الزواج مع الشاب من أهل السنة وتقول أن المعيار في الصلاح هو القرآن الذي يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، وآيات كثيرة أخري تبين صفات المؤمن ؟ وثانياً ما المقصود بالمؤمن ، وما الفرق بينه وبين المسلم ؟
ابعد سياسي نماز جمعه را بيان نماييد؟
چرا بيگانگان در صدند تا مسلمانان را از نماز دور كنند؟
  1. 150 از 4632