مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا اصل هدايت علاوه بر نباتات، حيوانات و انسان، در جمادات هم وجود دارد؟
آيا در لحن و منطق قرآن كريم به مطلبي برخورد مي‎كنيم كه مؤيد نظريه متكلمين و يا حكما در باب «حدوث و قدم» عالم باشد؟
راههاي علمي كه براي اثبات صانع ذكر مي‎شود تا چه اندازه در معرفت و خداشناسي انسانها مؤثر است؟
آيا اين ادعا درست است كه چون پادشاهان ساساني براي خود مقام آسماني قائل بودند، و از طرف ديگر ائمه هم، نژادشان به آنها ميرسد و پيروان آنها هم همه ايراني هستند و براي آنها مقام آسماني قائلند؛ پس اعتقاد به ائمه مولود همان اعتقاد قديمي ايراني است؟
آيا زردشت يك شخصيت افسانهاي است‎؟ مانند رستم و اسفنديار، يا يك شخصيت واقعي؟
زردشت چه اصلاحاتي بوجود آورد؟
عقايد آرياييها بعد از زردشت دچار چه تحولاتي شد؟
كتاب «ونديدا» دربردارندة مطالبي است؟
ريشة ثنويت چيست؟
آيا مذهب ماني، ثنوي بوده است؟
آيا زردشت با تقدس و تعظيم آتش به همان شكلي كه بوده، مخالف بوده است؟
آيا در قرآن كريم تقسيم خير و شر، خوب و بد (به اين معنا كه منشأ خيرات، خداوند و شرور منشأ ديگري داشته باشند) وجود دارد؟
  1. 1504 از 4632