مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا از ديدگاه اسلام، شيطان آفرينندة شرور و بديها است؟
با توجه به اهميت زياد مسئله امامت و حضرت امير، چطور شده كه اين موضوع در قرآن به طور صريح ذكر نشده؟
آيا توسل وتوجه به اولياي خدا شرك است؟
واژه «سني» كه در مقابل «شيعه» به كار مي رود از چه زماني شروع شد؟
موضوع علم كلام چيست؟
معيار مسايل كلامي چيست؟
برجستهترين انسان كامل كيست و چرا؟

بهترين ذاكر و مذكور، چه كساني هستند؟

كيفيت شناخت علي (ع) چگونه است؟

ايمان «شهودي» امام علي عليه السلام به اصول ديني چگونه است؟

امام علي (ع) چگونه مظهر «ولايت» خداوند است؟
امام علي (ع) چگونه مظهر «حق» (از اوصاف فعلي خداوند) است؟
  1. 1508 از 4632