مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مظاهر «اسم اعظم» خداي سبحان چه كساني هستند؟

«مهماندار بهشت» كيست؟

منظور از اين جمله كه پيامبر به علي(ع) فرمود «تو درِ بهشت هستي.»، چيست؟

فضايل علي(ع) در بيان سعد و قاص، كدامند؟

چرا ائمه، شريك قرآنند؟

امام حسن(ع) در مورد لياقت حسين بن علي(ع) براي امامت، به محمد حنفيه چه فرمودند و او چه پاسخ داد؟

ماديگري از چه زماني شروع شده است؟

تناسخ يعني چه؟ تاريخچه و سرچشمة اين عقيده، از كجاست؟

در عرف مذهب شيعه، قانون گذاري در مجالس شورا به چه معنا است؟

مشورت از ديدگاه قرآن چه جايگاهي دارد؟

از ديدگاه روايات، مشورت چه جايگاهي دارد؟

انگيزه‎هاي اصلي اعتقاد به تناسخ چيست؟

  1. 1512 از 4632