مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در آيه شريفه 41 سوره عنكبوت، بت پرستان و مشركان به چه چيز تشبيه شدهاند؟

حضرت علي(ع) در وصيت تاريخيش به امام حسن در مورد تاريخ چه فرموده​اند؟
توحيد حاكميّت يعني چه؟

برخي تصور ميكنند كه آسمان سقفي ندارد تا شكاف و سستي در آن تصوّر شود و آنچه ميبينيم چيزي شبيه به سقف است، نه يك سقف واقعي، پس چگونه قرآن، از آن تعبير به سقف نموده است؟ آيا اين تعبير با كشفيّات علم امروز سازگار است؟

«اِعْلَمُوا اَنَّما الْحَياتُ الدُّنْيا لَعِب ولهووَ زينَة ٌ وَ تَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكاثُرٌ فِي الْامْوالِ وَالْاوْلادِ» مخاطب اين آيه شريفه چه كساني هستند، و زندگي دنيا را به چند حالت تقسيم كرده است؟

حيوانات باركش فراوانند، امّا چرا خداوند در قرآن عالمان بي عمل و يهوديان لجوج را به دراز گوش تشبيه كرده است؟

هدف از بعثت پيامبران چه بوده است؟

ديدگاههاي مختلف در مورد «حجاباً مستوراً» كه در پايان آيه 45 سوره اسراء آمده، چيست؟

آيا خداوند هر كس را كه بخواهد، بدون حساب و كتاب هدايت ميكند؟

چگونه ايمان خود را تقويت كنيم؟

موضع اسلام در مورد بردگي چيست؟

فرشتگان هنگام خلق آدم از خداوند چه سؤالي پرسيدند و در اين سؤال بر روي كدام صفات خودشان تاكيد داشتند؟

  1. 1514 از 4632