مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه اعجاز ما را به جهان ماوراء ماده هدايت ميكند؟

چرا بعضي از دانشمندان علوم طبيعي، كه خود كاشف اين همه اسرار بوده اند، به خدا ايمان ندارند؟

تورات چگونه داستان قضاوت معروف حضرت داود(ع) را كه از نظر اسلام يك آزمايش الهي بود، نقل كرده است و چه نكات مهمي در داستان منقول به وسيله تورات وجود دارد؟

خداوند چگونه سليمان را متنبه ساخت تا ديگر او را فراموش نكند؟

حكومتي كه خداوند به سليمان عطا كرد چه مواهب و امتيازات ويژه​اي داشت؟

پاسخ ماديون كه مي گويند« بي اطلاعي بشر از رموز خلقت باعث شده است تا انسان به خدا ايمان بياورد» چيست؟

معجزات عيسي(ع) چه بود؟

پيامبر اكرم(ص) در مورد الوهيت مسيح(ع) به مسيحيان نجران چه فرمودند و قرآن چگونه اين سخن را تاييد كرد؟

قرآن «مسأله تثليث و خدايان سه​گانه» كه مسيحيان به آن معتقدند را چگونه ابطال مي​كند؟

«حواريون» به چه معناست و چرا به شاگردان عيسي(ع) اطلاق مي​شد؟

چرا عقيده مسيحيان مبني بر «ناجي» و «نادي» بودن مسيح (ع) و اينكه مسيح كشته شد تا گناهان آنها بخشوده شود، عقيده باطلي است؟

چرا گفتارهاي اناجيل مبني بر كشته و مصلوب شدن عيسي در مقابل گفتار قرآن مبني بر اشتباه و جابجا گرفتن شخصي ديگر با عيسي(ع)، مردود است؟

  1. 1519 از 4632